11 August 2008

Kerja Kursus Geografi Tingkatan 1

Pelajar-pelajar tingkatan 1 dikehendaki menjalankan satu kajian geografi tempatan sebagai sebahagian daripada keperluan sukatan pelajaran Geografi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang kajian yang ditetapkan untuk tahun ini adalah seperti berikut;

Tema: Bentuk Muka Bumi

Tajuk:
Potensi pelbagai bentuk muka bumi di ………………….. (tulis kawasan kajian anda) dan perbandingan dengan …………………. (tulis negara yang dibandingkan).

Contoh menulis tajuk:
Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Kg. Anak Kurau, Batu Kurau, Perak dan perbandingan dengan Pulau Jawa, Indonesia.

Kandungan laporan kerja kursus ini terdiri daripada perkara-perkara berikut;

1. Kulit luar (gunakan format kulit yang saya sediakan)
2. Tajuk
3. Senarai kandungan
4. Penghargaan
5. Pendahuluan
6. Objektif
7. Kawasan kajian: (a) Huraian kawasan kajian (b) peta daerah (c) peta kawasan kajian yang dilukis (c) peta negara yang dibandingkan
8. Kaedah kajian
9. Dapatan kajian:
9 (a) Jenis-jenis bentuk muka bumi
9 (b) Kegiatan ekonomi utama di kawasan kajian
9 (c) Potensi bentuk muka bumi di kawasan kajian dan perbandingan dengan negara lain
9 (d) Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan kajian
9 (e) Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar
9 (f) Bahan grafik: (i) jadual jenis pekerjaan penduduk (ii) graf jenis pekerjaan penduduk (iii) peta minda kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
10. Rumusan
11. Lampiran
12. Rujukan: (a) buku (b) responden / orang sumber (c) laman web

Kalau ada apa-apa pertanyaan atau perlukan penjelasan, sila tulis dalam ulasan di bawah.